Podsumowanie I półrocza 2021 roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady

Mysłowice, 2 sierpnia 2021 r. – W I półroczu 2021 r. Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady wypracowała bardzo dobre wyniki finansowe. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły zarówno przychody, jak i zysk netto. Jest to konsekwencją m.in. mniej restrykcyjnych, niż przed rokiem, obostrzeń towarzyszących pandemii COVID-19, a co za tym idzie – wyższego poziomu ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków.

Na koniec I półrocza 2021 roku przychody w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady osiągnęły poziom 158,8 mln zł, wyższy o ponad 23 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk netto wzrósł o 41 proc., do 48,8 mln zł. EBITDA wyniosła 104,7 mln zł.

Podstawowy wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady ma prowadzona przez nią działalność autostradowa, polegająca na zarządzaniu i eksploatacji płatnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków, realizowana przez spółkę zależną Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM).

W I półroczu 2021 roku ruch na autostradzie A4 Katowice-Kraków, po ubiegłorocznych dużych spadkach związanych z ograniczeniami wynikającymi z pandemii COVID-19, odnotował trend wzrostowy. Średni dobowy ruch wyniósł ok. 37,5 tys. pojazdów i był ponad 15 proc. wyższy niż ruch odnotowany w analogicznym okresie 2020 roku. Wzrost dotyczy zarówno samochodów osobowych (14,7 proc.), jak i ciężarowych (17,8 proc.).

Przychody z poboru opłat w I półroczu 2021 roku wyniosły 156,8 mln zł, co stanowi wzrost o 23,8 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku. Na wzrost ten wpłynęło, obok większego natężenia ruchu, także podniesienie stawki za przejazd dla kierowców pojazdów osobowych z 10 do 12 zł na każdym z dwóch placów poboru, wprowadzone w dniu 1 października 2020 r.

W I półroczu 2021 r. koszty działalności operacyjnej Grupy Stalexport Autostrady wyniosły 96,5 mln zł i były o 14,6 proc. wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, głównie z powodu wyższej amortyzacji (40 mln zł w bieżącym okresie, w porównaniu do 29 mln zł w okresie ubiegłym) oraz kwoty „Płatności na rzecz Skarbu Państwa” (blisko 21 mln zł w bieżącym okresie,
w porównaniu do 14,9 mln zł w okresie ubiegłym).

Koncesjonariusz kontynuował działania zmierzające do skrócenia czasu transakcji oraz zwiększenia przepustowości placów poboru opłat autostrady A4 Katowice-Kraków. Usługa videotollingu została udostępniona użytkownikom aplikacji IKO PKO Banku Polskiego oraz kart flotowych ORLEN.

Wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Grupę Stalexport Autostrady w I półroczu 2021 r. wyniosła 16 mln zł i obejmowała przede wszystkim prace budowlane realizowane na autostradzie A4 Katowice-Kraków, obejmujące m.in. odwodnienie śląskiego odcinka autostrady oraz modernizacją przepustów. W ramach prac utrzymaniowych kontynuowano wymianę nawierzchni jezdni autostrady, starając się by utrudnienia w ruchu były jak najmniejsze i zachowując dwa pasy ruchu, zarówno w kierunku Katowic, jak i Krakowa.

Emil Wąsacz, Prezes Zarządu Stalexport Autostrady S.A. oraz Stalexport Autostrada Małopolska S.A.:

Grupa Kapitałowa podejmuje i nadal będzie podejmować działania mające na celu podniesienie jakości obsługi użytkowników autostrady poprzez udoskonalenia systemu poboru opłat. Działania te zmierzają do zwiększenia przepustowości placów poboru opłat poprzez znaczne skrócenie czasu transakcji w porównaniu z tradycyjnymi płatnościami gotówkowymi i kartami bankowymi oraz szybki i wygodny przejazd kierowców przez bramki autostradowe.

Prowadzimy rozmowy z kolejnymi partnerami w celu dalszego poszerzania dostępu do videotollingu. Mamy także nadzieję, na uruchomienie w przyszłości na odcinku A4 Katowice-Kraków rozwiązania interoperacyjnego z wdrażanym obecnie przez Stronę Publiczną systemem e-Toll. Temat interoperacyjności jest przez nas podnoszony w rozmowach ze Stroną Publiczną już od wielu lat. Chcielibyśmy by dla wygody wszystkich użytkowników autostrad w Polsce pojawiła się w końcu możliwość przejazdu tymi drogami z zastosowaniem tylko jednej elektronicznej metody płatności.

###

Stalexport Autostrady S.A. pełni nadrzędną rolę w Grupie Kapitałowej koncentrującej swoją działalność na modernizacji i rozbudowie infrastruktury autostradowej. Firma, jako pierwsza w kraju, otrzymała koncesję na realizację pionierskiego projektu eksploatacji, przebudowy oraz przystosowania A4 Katowice-Kraków do wymogów płatnej autostrady. Filarami Grupy są: Stalexport Autostrada Małopolska S.A., koncesjonariusz autostrady A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem oraz VIA4 S.A., operator tego odcinka. Wieloletnie doświadczenie Stalexport Autostrady S.A. oraz jej strategicznego inwestora – Atlantia S.p.A. pozwala Spółce oferować najwyższy standard usług na rynku autostradowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Stalexport Autostrady S.A., będąca współwłaścicielem biurowca w centrum Katowic oraz spółki zarządzającej tą nieruchomością – Biuro Centrum Sp. z o.o., prowadzi również działalność związaną z wynajmem powierzchni biurowych i miejsc parkingowych.


Drukuj  

Related Articles